Kontakt


Marek Fertáľ
Trnková 7
08006 Prešov

Telefón: +421 950 591 746
E-mail: cistenie.po@gmail.com

IČO: 44357699
ŽRSR č.: 750-32707