Tekutý prací prostriedok profesionálny na bielu aj farebnú bielizeň.

 

PRED POUŽITÍM PRETREPAŤ !

Dávkovanie:

slabé znečistenie bielizne:  tvrdosť vody/ mäkká -35ml

                                                                              stredná -45ml

                                                                                 tvrdá-55ml

 

stredné znečistenie bielizne: tvrdosť vody/ mäkká -45ml

                                                                                  stredná -55ml

                                                                                     tvrdá-70ml

 

silné znečistenie bielizne: tvrdosť vody/ mäkká -55ml

                                                                             stredná -70ml

                                                                                tvrdá-90ml

 

Spôsobuje vážne podráždenie pokožky a očí. Ak je potrebná lekárska pomoc majte po ruke obal, alebo štítok produktu. Držte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice a ochranu očí. v prípade kontaktu s pokožkou poriadne umyte veľkým množstvom vody.

V prípade kontaktu s očami niekoľko minút oplachujte vodou. Ak máte kontaktne šošovky tak ich vyberte a pokračujte vo vyplachovaní . Ak podráždenie oči pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití: ak sa necítite dobre privolajte lekársku pomoc a majte po ruke obal, alebo etiketu čistiaceho prostriedku.

Distribútor: Lloyd GmbH Lange Straße 78, D-49610 Quakenbrück, Germany